За Нас

ЗА НАС Интер Тоурс ДООЕЛ Скопје е лиценцирана компанија којашто се занимава со превоз на патници во земјава и во странство. Поседуваме Лиценци за меѓуопштински и меѓународен линиски превоз на патници, Лиценца за внатрешен слободен и посебен линиски превоз на патници, како и Лиценца за меѓународен слободен превоз на патници. Броиме сертифициран тим со долгогодишно искуство во дејноста превоз, како во внатрешниот, така и во меѓународниот превоз. Во периодот од основањето до денес успеавме да воспоставиме конекција со голем број на странски тур оператори и беспрекорно да организираме број на тури кои не се во занемарлив број. Нудиме квалитетна и професионална услуга со нов возен парк во којшто се вбројуваат висока класа на комфорни туристички автобуси коишто Ви стојат на располагање. Автобусите Ви гарантираат пријатно патување на сите дестинации. Соработуваме со реномирани Туристички Агенции, тур оператори, како од земјава, така и од странство. Нашата компанија има воспоставено одлични деловни односи за превоз на вработените на Кромберг & Шуберт Бт ДООЕЛ. Договорни органи со коишто нашата компанија има склучено договори по тендер: Министерство за одбрана, Собрание на РСМ, АД Електрани на РСМ, Министерство за внатрешни работи на РСМ. Нашата компанија поседува и сопствен Сервис за возила кој располага со професионален тим за сервисирање на возилата.

Прочитај повеќе